ABC Action News on Whatever It Takes

WTAE-ABC_WIT-intro

ABC-affiliate WTAE devotes a segment to the “Whatever It Takes” exhibition.